Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 28 września 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2021 r., godz. 13:00 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 129.663 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
35
1
2
3
4
5
36
6
7
8
9
10
11
12
37
13
14
15
16
17
18
19
38
20
21
22
23
24
25
26
39
27
28
29
30
pomoce podatnika

Źródło: redakcja poradnika VAT | 22.09.2021

Od rozliczenia za październik 2020 r. (lub za czwarty kwartał 2020 r. – w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie)  podatnicy VAT mają obowiązek złożenia nowego  JPK_VAT obejmującego część deklaracyjną i ewidencyjną.

Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

1) JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz

2) JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

Ewidencja sprzedaży zawierać m.in. oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży.

W ewidencji zakupu stosuje się tylko dwa specjalne oznaczenia (kody) identyfikujące transakcję. Ponadto wprowadzono obowiązek odpowiedniego oznaczania niektórych dowodów nabycia.

EWIDENCJA SPRZEDAŻY

» Oznaczenia (kody) identyfikujące sprzedawane towary i świadczone usługi oraz stosowane procedury

Nazwa towaru/usługiObowiązkowe oznaczenie
NAPOJE ALKOHOLOWE:
- alkohol etylowy,
- piwo,
- wino,
- napoje fermentowane i wyroby pośrednie
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
01
TOWARY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 103 UST. 5AA USTAWY O VAT
-benzyny lotnicze (CN 2710 12 31),
-benzyny silnikowe (CN 2710 12 25) z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych (CN 2710 12 41, CN 2710 12 45, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00),
-gaz płynny (LPG) - (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00),
-oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11),
-oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90),
-paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70),
-paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21),
-pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19),
-paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.), które nie zostały wymienione w art. 103 ust. 5aa pkt 1-4 i 6-8 ustawy o VAT,
biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155 ze zm.),
-pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienione w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.
02
OLEJ OPAŁOWY w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz
OLEJE SMAROWE,
POZOSTAŁE OLEJE o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
OLEJE SMAROWE o kodzie CN 2710 20 90,
-PREPARATY SMAROWE objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

 

03
-WYROBY TYTONIOWE,
-SUSZ TYTONIOWY,
-PŁYN DO PAPIEROSóW ELEKTRONICZNYCH I WYROBY NOWATORSKIE
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
04
ODPADY - wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
-wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające,
-odpady szklane,
-odpady z papieru i tektury,
-pozostałe odpady gumowe,
-odpady z tworzyw sztucznych,
-odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal,
-niebezpieczne odpady zawierające metal,
-odpady i braki ogniw i akumulatorów, elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne,
-surowce wtórne metalowe,
-surowce wtórne ze szkła,
-surowce wtórne z papieru i tektury,
-surowce wtórne z tworzyw sztucznych,
-surowce wtórne z gumy.

 

05
URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE ORAZ CZĘŚCI I MATERIAŁY DO NICH - wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
-emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
-emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
-emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
-emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
-atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
-płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu stretch,
-elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory,
-komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych,
-jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD),
-półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD,
-telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony,
-konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów,
-aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
-części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
-pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD,
-pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD,
-pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD
06
POJAZDY ORAZ CZĘŚCI SAMOCHODOWE o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 1007
METALE SZLACHETNE ORAZ NIESZLACHETNE -  wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy
-srebro, złoto i platyna - wymienione w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT,
-wyroby z bursztynu,
-biżuteria artystyczna,
-wyroby płaskie walcowane (poz. 12-19 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-pręty walcowane (poz. 20-23 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco (poz. 24-25 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile (poz. 33-34 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
wyroby płaskie walcowane na zimno (poz. 35-36 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej (poz. 37 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-arkusze żeberkowane ze stali niestopowej (poz. 38 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej (poz. 39 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (poz. 40 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (poz. 45 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-aluminium nieobrobione plastycznie (poz. 46 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-odpady i złom metali nieszlachetnych (poz. 56 załącznika nr 15 do ustawy o VAT),
-biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (poz. 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT).
08
LEKI ORAZ WYROBY MEDYCZNE - produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.)09
BUDYNKI, BUDOWLE I GRUNTY10
USŁUGI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA UPRAWNIEŃ DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 136)11
USŁUGI NIEMATERIALNE - wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych12
USŁUGI TRANSPORTOWE I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ - sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.113
Nazwa proceduryObowiązkowe oznaczenie
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA Z TERYTORIUM KRAJUSW
USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE, NADAWCZE I ELEKTRONICZNE, o których mowa w art. 28k ustawy o VATEE
TRANSAKCJE, W KTÓRYCH ZACHODZĄ POWIĄZANIA między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawyTP
WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach TRANSAKCJI TRÓJSTRONNEJ W PROCEDURZE UPROSZCZONEJTT_WNT
DOSTAWA TOWARÓW POZA TERYTORIUM KRAJU dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonejTT_D
ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYKI, rozliczane w procedurze marży zgodnie z art. 119 ustawy o VATMR_T
DOSTAWA TOWARóW UŻYWANYCH, DZIEŁ SZTUKI, PRZEDMIOTóW KOLEKCJONERSKICH I ANTYKóW, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VATMR_UZ
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)I_63
TRANSFER BONU JEDNEGO PRZEZNACZENIA dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniuB_SPV
DOSTAWA TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG, KTÓRYCH DOTYCZY BON JEDNEGO PRZEZNACZENIA na rzecz podatnika, który wyemitował bonB_SPV_DOSTAWA
USŁUGI POŚREDNICTWA ORAZ INNE USŁUGI DOTYCZĄCE TRANSFERU BONU RÓŻNEGO PRZEZNACZENIAB_MPV_PROWIZJA
TRANSAKCJE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCIMPP

» Oznaczenia (kody) dowodów sprzedaży

Nazwa dowodu sprzedażyObowiązkowe oznaczenie
DOKUMENT ZBIORCZY WEWNĘTRZNY zawierający sprzedaż Z KAS REJESTRUJĄCYCHRO
DOKUMENT WEWNĘTRZNYWEW
FAKTURA, O KTÓREJ MOWA W ART. 109 UST. 3D USTAWY O VAT (wystawiona do paragonu)FP

EWIDENCJA ZAKUPU

» Oznaczenia (kody) w ewidencji zakupu

 Rodzaj transakcji 

 

Obowiązkowe oznaczenie
PODATEK NALICZONY Z TYTYUŁU IMPORTU TOWARÓW, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VATIMP
TRANSAKCJE OBJĘTE OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCIMPP

» Oznaczenia (kody) dowodów nabycia

Nazwa dowodu nabycia

 

Obowiązkowe oznaczenie
FAKTURA VAT RRVAT_RR
DOKUMENT WEWNĘTRZNYWEW
Faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeńMK
AKTUALNOŚCI - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.