GOFIN SGK
Pobierz bezpłatnie aplikację na swój smartfon lub tablet
Pobieranie i korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. Większość zasobów dostępna jest tylko dla Prenumeratorów Gofinu, po zalogowaniu się do Twojego KONTA Gofin - sprawdź Dostęp do zasobów.

O aplikacji

Ekskluzywna Aplikacja dla Głównych Księgowych - kompleksowa wiedza w jednym miejscu ! Aplikacja GOFIN SGK to idealny sposób na dostęp do najlepszej i najaktualniejszej wiedzy z zakresu PODATKÓW, RACHUNKOWOŚCI i PRAWA PRACY w każdym miejscu. Aktualności dostarczane na bieżąco Księgowym w sposób przejrzysty i czytelny. Dostęp do prenumerowanych Czasopism Gofinu i Gazety Podatkowej. Precyzyjna i szybka wyszukiwarka oraz podział tematyczny, ułatwią przeglądanie zagadnień.

Aplikacja GOFIN SGK przeznaczona jest głównie dla Prenumeratorów Gofinu posiadających aktywny dostęp do internetowego Serwisu Głównego Księgowego (SGK)Gazety Podatkowej on-line. (dostęp do pełnej zawartości aplikacji gwarantuje prenumerata Kompletu promocyjnego nr 1) - więcej w zakładce Dostęp do zasobów.

Poniżej szczegółowa zawartość aplikacji:

Aktualności

Najnowsze informacje dla Księgowych z zakresu podatków, rachunkowości i prawa pracy podzielone na działy:

AKTUALNOŚCI
Pełna treść bez logowania

Newsy o ważnych zmianach przepisów i interpretacjach sygnalizowane na bieżąco, niezależnie od cyklu wydawniczego publikacji Gofinu, publikowane także w internetowym Serwisie Głównego Księgowego (SGK) www.sgk.gofin.pl.

TERMINY
Pełna treść bez logowania

Ważne terminy podatkowe, księgowe i inne, uwzględniające zmiany w przepisach prawnych. W aplikacji GOFIN SGK informacje o zbliżających się ważnych terminach sygnalizowane są 3 dni wcześniej oraz w dniu, na który przypada dany termin. Pełny kalendarz ważnych terminów dostępny jest w serwisie www.terminy.gofin.pl.

WSKAŹNIKI I STAWKI
Pełna treść bez logowania

Informacje o zmianach wskaźników i stawek niezbędnych w codziennej pracy księgowych i kadrowych. Pełna baza wskaźników dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

WZORY DRUKÓW I UMÓW
Pełna treść bez logowania

Informacje o zmianach druków i umów w obszernej bazie aktywnych formularzy dostępnych w serwisie druki.gofin.pl, z możliwością podejrzenia ich w aplikacji GOFIN SGK.

CO NOWEGO W DANYM ROKU

Informacje o nadchodzących zmianach w obecnym lub przyszłym roku, publikowane także w internetowym Serwisie Głównego Księgowego (SGK) www.sgk.gofin.pl.

WIDEOPOMOCNIKI

Informacje o publikacji najnowszych filmów ekspertów Gofinu, z możliwością obejrzenia ich w aplikacji GOFIN SGK. Pełna baza materiałów wideo (porad, szkoleń, instruktaży) dostępna jest w serwisie www.wideopomocniki.gofin.pl.

WYJAŚNIENIA RESORTOWE

Komunikaty i bieżące informacje pochodzące ze stron internetowych różnych ministerstw i instytucji, m.in. Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, PFRON, a także wyjaśnienia resortowe stanowiące odpowiedzi na zapytania naszego Wydawnictwa, dotyczące stosowania przepisów prawnych.

JPK

Informacje dotyczące najważniejszych kwestii związanych z przekazywaniem danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

RODO

Wyjaśnienia i wskazówki dotyczące praktycznego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO w tym i jak w firmie chronić przetwarzane dane osobowe.

SPLIT PAYMENT

Informacje o zasadach stosowania przez podatników VAT od 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, korzyściach podmiotów stosujących ten mechanizm, a także zagrożeniach z powodu błędnego zadeklarowania kwot.

BAZA PYTAŃ CZYTELNIKÓW

Najciekawsze i najaktualniejsze problemy zgłaszane przez Księgowych z całej Polski, odpowiedzi i rozwiązania najtrudniejszych zagadnień - publikowane przez specjalistów Gofinu w serwisie www.pytaniaczytelnikow.gofin.pl.

INTERPRETACJE URZĘDOWE

Interpretacje podatkowe, ZUS, z prawa pracy i inne, publikowane na stronach Ministerstwa Finansów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych organów państwa - dostępne także w serwisie www.interpretacje.gofin.pl.

ORZECZNICTWO DLA FIRM

Orzeczenia wydawane przez sądy i inne organy państwa, dobierane pod kątem potrzeb Głównych Księgowych oraz służb księgowych i kadrowych - dostępne także w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl.

SERWISY

Polecane przez Redakcje artykuły z Serwisów tematycznych, poruszające najpopularniejsze w danym czasie kwestie.

PUBLIKACJE GOFINU

Informacje o publikacji najnowszych numerów Czasopism Gofinu i Gazety Podatkowej, udostępnionych w aplikacji GOFIN SGK - szczegóły w tabeli e-Wydania publikacji.

Uwaga ! Pełna treść Aktualności, publikowanych w aplikacji GOFIN SGK, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do internetowego Serwisu Głównego Księgowego (SGK). Szczegóły w zakładce Dostęp do zasobów.

Serwisy tematyczne

Zawartość merytoryczna aplikacji GOFIN SGK podzielona jest na Serwisy tematyczne zawierające szczegółowe działy:

Serwis
Dział:
SERWIS
PODATEK DOCHODOWY
 • Przychody i koszty w firmie
 • Rozliczanie podatku przez płatników
 • Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
 • Ulgi i odliczenia
 • Majątek trwały
 • Inne zagadnienia
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Pytania Czytelników
 • Wyjaśnienia, orzecznictwo
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
SERWIS
PODATEK VAT
 • Obrót krajowy
 • Kasy rejestrujące
 • Obrót z zagranicą
 • Pytania Czytelników
 • Podatek akcyzowy
 • Zwrot wydatków na materiały budowlane
 • Wyjaśnienia, orzecznictwo
 • Komentarze i porady
 • Wzory pism i formularzy
SERWIS
RACHUNKOWOŚĆ
 • Rachunkowość finansowa
 • Sporządzamy sprawozdanie finansowe
 • Rachunkowość w przykładach liczbowych
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • Rachunkowość krok po kroku
 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Pytania Czytelników
SERWIS
UBEZPIECZENIA I PRAWO PRACY
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Świadczenia chorobowe i wypadkowe
 • Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Czas pracy
 • Urlopy pracownicze
 • Wynagrodzenia
 • Wyjaśnienia dotyczące różnych zagadnień
 • BHP
 • Rozliczenia z PFRON
 • Zagadnienia opracowane kompleksowo
 • Vademecum kadrowca
 • Bieżące informacje
SERWIS
BIULETYN INFORMACYJNY
 • Informacje bieżące o nowych przepisach prawnych
 • Zagadnienia opracowane kompleksowo
 • VAT
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Inne podatki i opłaty
 • Środki trwałe
 • Porady dla firm
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Prawo pracy
 • Rachunkowość

Uwaga ! Pełna treść artykułów z Serwisów tematycznych, publikowanych w aplikacji GOFIN SGK, dostępna jest tylko dla zalogowanych Prenumeratorów GOFINU posiadających dostęp do internetowego Serwisu Głównego Księgowego (SGK). Szczegóły w zakładce Dostęp do zasobów.

e-Wydania publikacji

Prenumeratorzy Gofinu posiadający aktywny dostęp do internetowego Serwisu Głównego Księgowego (SGK), po zalogowaniu się w aplikacji GOFIN SGK danymi Twojego KONTA Gofin, mają pełny dostęp do e-wydań wszystkich Czasopism Gofinu. Prenumeratorzy, którzy wraz z internetowym Serwisem Głównego Księgowego (SGK) posiadają dostęp do serwisu Gazeta Podatkowa on-line, dodatkowo mają dostęp do e-wydań Gazety Podatkowej. Tytuły dostępne w aplikacji:

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych to zdecydowanie najpopularniejsze w Polsce Czasopismo wśród Głównych Księgowych i Księgowych, docierające co 10 dni do ponad 26 000 firm i instytucji. Ukazuje się od 1989 roku. Nieodłączną częścią Biuletynu są stałe comiesięczne dodatki: Serwis Podatkowy i Wskaźniki Ekonomiczno-Finansowe.

Poradnik VAT

Chcesz wiedzieć wszystko na temat podatku VAT i akcyzy ? Idealnym czasopismem jest Poradnik VAT - dwutygodnik, który ukazuje się już ponad 20 lat. Prezentujemy w nim zmiany przepisów, komentarze, interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądowe. Podpowiadamy jak w praktyce stosować przepisy podatku VAT.

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego to dwutygodnik zajmujący się tematyką podatku dochodowego (PIT i CIT). W każdym numerze Czasopisma na 68 stronach znajdziesz mnóstwo porad dotyczących m.in. rozliczania przychodów i kosztów, obowiązków płatnika, amortyzacji, opodatkowania dochodów z zagranicy, stosowania ulg i zwolnień podatkowych.

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy to profesjonalny dwutygodnik o tematyce kadrowo-płacowej, obejmujący zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń z ZUS oraz prawa pracy. W Czasopiśmie zawarto wiele przykładów, wzorów druków, przydatnych pism oraz interpretacje organów resortowych i orzecznictwo.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

Dwutygodnik Zeszyty Metodyczne Rachunkowości szczegółowo wyjaśnia problemy związane ze stosowaniem ustawy o rachunkowości oraz Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Prezentuje i omawia ewidencję zdarzeń gospodarczych, wycenę aktywów i pasywów oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa to świetne źródło informacji niezbędnych dla księgowych, kadrowców, przedsiębiorców, podatników i płatników. Zdecydowanie dominują w niej zagadnienia z zakresu podatków (szczególnie podatku VAT i podatku dochodowego), prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i świadczeń ZUS oraz rachunkowości. Omawia również problematykę postępowania przed organami podatkowymi, prawa gospodarczego i rodzinnego.

Ściągi dla Księgowych

Dodatki z najważniejszymi i najczęściej wykorzystywanymi informacjami dla Księgowych.

Uwaga ! Prenumeratorom, którzy posiadają dostęp tylko do pojedynczych tytułów Czasopism on-line i/lub Gazety Podatkowej on-line polecamy Aplikację GOFIN NEWS ! Więcej o Aplikacji GOFIN NEWS »

Dostęp do zasobów

Prenumeratorzy posiadający dostęp do Serwisu Głównego Księgowego (SGK) i Gazety Podatkowej on-line mają pełny dostęp do zasobów GOFIN SGK.

więcej »

Samouczek

Jak korzystać z aplikacji ? Gdzie się zalogować ? Podstawowe opcje aplikacji GOFIN SGK w obrazkowej instrukcji.

więcej »

Pomoc techniczna

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji GOFIN SGK lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

więcej »