Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 7 maja 2021 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.05.2021 r., godz. 13:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 62.119 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
serwisy
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
17
1
2
18
3
4
5
6
7
8
9
19
10
11
12
13
14
15
16
20
17
18
19
20
21
22
23
21
24
25
26
27
28
29
30
22
31
pomoce podatnika

Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty za marnowanie żywności

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (535) z dnia 1.04.2021, strona 62

Nasza jednostka podlega obowiązkowi nieodpłatnego przekazywania organizacjom pozarządowym żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży. Jednocześnie jednostka jest zobowiązana do ponoszenia opłaty za marnowanie żywności. Jak ująć tę opłatę w księgach rachunkowych?

Naliczoną opłatę za marnowanie żywności ujmuje się w księgach rachunkowych roku, którego opłata dotyczy. Zalicza się ją do kosztów podstawowej działalności operacyjnej sprzedawcy żywności i ujmuje w układzie rodzajowym na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" i/lub na koncie zespołu 5.

Zasady postępowania z żywnością oraz obowiązki sprzedawców żywności w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym wynikającym z marnowania żywności określa ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645). Jak wynika z art. 5 tej ustawy, sprzedawca żywności jest obowiązany (oprócz przekazywania organizacjom pozarządowym żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży, która spełnia wymogi prawa żywnościowego) do ponoszenia opłaty za marnowanie żywności. Opłatę tę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i masy marnowanej żywności. Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% masy marnowanej żywności w kilogramach. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Opłata jest obliczana na koniec roku kalendarzowego. Można ją pomniejszyć o poniesione przez sprzedawcę żywności koszty:

 • prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych,
 • wykonania umowy z organizacją pozarządową, np. o koszty transportu i dystrybucji żywności.

Co ważne, sprzedawca żywności ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarł umowę, do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Jeżeli sprzedawca żywności zawarł umowę z więcej niż jedną organizacją pozarządową, to opłatę dzieli się między wszystkie organizacje proporcjonalnie do ilości odebranej przez nie żywności. W przypadku gdy sprzedawca żywności nie przekazał żywności żadnej z organizacji pozarządowych, przekazuje opłatę w częściach równych wszystkim organizacjom, z którymi zawarł umowę.

Natomiast w przypadku niezawarcia umowy z organizacją pozarządową, sprzedawca żywności wnosi należną opłatę, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy, na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa, w którym znajduje się siedziba sprzedawcy żywności. Środki pochodzące z opłaty przeznaczane są na działania w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności. W przypadku gdy wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się.

Sprzedawca żywności zamieszcza informację o wysokości należnej opłaty lub wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, w sprawozdaniu finansowym, a dokładnie w ustępie 2 pkt 12 dodatkowych informacji i objaśnień (sporządzonych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) oraz na swojej stronie internetowej, jeżeli ją prowadzi.

W księgach rachunkowych - zgodnie z zasadą memoriału, określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości - koszt opłaty za marnowanie żywności ujmuje się w roku, którego opłata dotyczy, pomimo że wnosi się ją do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy. Kwotę opłaty zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej sprzedawcy żywności i ujmuje w układzie rodzajowym na koncie 40-3 "Podatki i opłaty" i/lub na koncie zespołu 5.

Ewidencja księgowa opłaty za marnowanie żywności

1. Zarachowanie opłaty w księgach rachunkowych roku, którego opłata dotyczy:

- Wn konto 40-3 "Podatki i opłaty" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Podatek od sprzedaży detalicznej w księgach jednostki handlowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 21

Opłata od środków spożywczych w księgach rachunkowych podmiotu zobowiązanego do jej zapłaty

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021, strona 62

Ulga w zakresie podatku od nieruchomości wynikająca z tarczy antykryzysowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020, strona 20

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 38

Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020, strona 9

Pytania czytelników - pozostałe artykuły w dziale
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.