Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 1 października 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2022 r., godz. 14:07 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 119.388 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Terminarz
dla firm
Terminarz
dla budżetówki
październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
39
1
2
40
3
4
5
6
7
8
9
41
10
11
12
13
14
15
16
42
17
18
19
20
21
22
23
43
24
25
26
27
28
29
30
44
31
pomoce podatnika

Etapy rozliczenia wyniku finansowego w spółce z o.o.

Źródło: Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022, strona 56

Jesteśmy spółką z o.o., która powstała w 2021 r. Po raz pierwszy ustalaliśmy wynik finansowy za 2021 r. i w 2022 r. będziemy go rozliczać. W jaki sposób należy tego dokonać? Na co można przeznaczyć wypracowany zysk?

Rozliczenia wyniku finansowego dokonuje się po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego za poprzedni rok obrotowy (tu: za 2021 r.), czyli w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego (tu: w księgach 2022 r.). Wynik finansowy ustalony na koncie 86 "Wynik finansowy" spółka przeksięguje zatem w 2022 r. na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego", pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. Wypracowany zysk można przeznaczyć m.in. na wypłatę dywidendy, pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego, czy kapitału rezerwowego, a także na nagrody dla pracowników.

Saldo konta 86 "Wynik finansowy" przeksięgowuje się na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za poprzedni rok obrotowy (tu: za 2021 r.). Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Jeżeli zatem rok obrotowy jednostki jest zgodny z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31 grudnia danego roku, to zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego generalnie powinno nastąpić najpóźniej 30 czerwca następnego roku obrotowego. Zwracamy uwagę, iż w tym roku, z powodu COVID-19 przedłużono m.in. termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., a także jego zatwierdzenia i przekazania odpowiednim instytucjom. W przypadku większości jednostek (w tym spółek z o.o.) terminy te przesunięto o 3 miesiące. Spółka, o której mowa w pytaniu, ma zatem czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego za 2021 r. do końca września 2022 r. Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ zatwierdzający, którym w przypadku spółki z o.o. są wspólnicy. Zatwierdzenie sprawozdania odbywa się na zgromadzeniu wspólników i oznacza, że organ zatwierdzający jednostki, po rozpatrzeniu tego sprawozdania uznał, że odzwierciedla ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Trzeba także mieć na uwadze, że na podstawie art. 68 ustawy o rachunkowości, najpóźniej na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników spółki z o.o., podczas którego nastąpi zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, należy udostępnić (przedłożyć) wspólnikom: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowi badania). Co ważne, w jednostkach, których sprawozdania finansowe podlegają obowiązkowi badania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie można zatwierdzić rocznego sprawozdania finansowego, bez uprzedniego jego zbadania przez biegłego rewidenta (por. art. 53 ust. 1 i 1a ww. ustawy).

Ewidencja księgowa przeniesienia wyniku finansowego na konto 82, pod datą
zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego za poprzedni rok obrotowy

1. PK - przeksięgowanie wyniku finansowego:

a) gdy jednostka osiągnęła zysk w poprzednim roku obrotowym:

- Wn konto 86 "Wynik finansowy",
- Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",

b) gdy jednostka poniosła stratę w poprzednim roku obrotowym:

- Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
- Ma konto 86 "Wynik finansowy".

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego netto spółki z o.o. Przy czym w przypadku jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego, podział wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu tego sprawozdania przez organ zatwierdzający, które zostało poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto, dokonany bez spełnienia tego warunku, jest nieważny z mocy prawa (por. art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości).

Zysk wypracowany przez spółkę z o.o. za rok obrotowy można przeznaczyć np. na: wypłatę dywidendy, pokrycie straty z lat ubiegłych, utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego, rezerwowego, zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, darowizny, czy nagrody dla pracowników. Z kolei pokrycie straty może nastąpić z utworzonego wcześniej przez jednostkę kapitału zapasowego lub rezerwowego, z niepodzielonego zysku lat ubiegłych, z dopłat wspólników, czy też poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

Podział zysku netto lub sposób pokrycia straty netto powinien wynikać z uchwały podjętej przez wspólników spółki z o.o. Na podstawie tych dokumentów dokonuje się w księgach rachunkowych odpowiednich zapisów. Przykładowo przeznaczenie zysku za 2021 r. na wypłatę dywidendy dla wspólników spółka zaksięguje zapisem po stronie Wn konta 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" (w analityce: Zysk netto za 2021 r.), w korespondencji ze stroną Ma konta 24-2 "Rozrachunki ze wspólnikami", natomiast przeznaczenie zysku za 2021 r. na utworzenie kapitału rezerwowego zaksięguje zapisem po stronie Wn konta 82, w korespondencji ze stroną Ma konta 81-2 "Kapitał rezerwowy".

Poniżej przedstawiamy listę kontrolną (checklistę) pomocną przy rozliczaniu wyniku finansowego spółki z o.o.

Lp. Czynność podlegająca sprawdzeniu/wykonaniu TAK NIE UWAGI
1. Czy biegły rewident przeprowadził badanie rocznego sprawozdania finansowego jeżeli taki obowiązek ciążył na spółce?
2. Czy udostępniono wspólnikom roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności i sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania) w terminie 15 dni przed zgromadzeniem wspólników, na którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.?
3. Czy wspólnicy spółki z o.o. zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe spółki w terminie?
4. Czy w księgach rachunkowych 2022 r., pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., spółka przeksięgowała saldo konta 86 na konto 82?
5. Czy wynik finansowy pozostaje w spółce na koncie 82 jako niepodzielony zysk lub niepokryta strata, do czasu podjęcia uchwały przez wspólników o podziale wypracowanego zysku lub pokryciu straty?
6. Czy w przypadku spółki, której roczne sprawozdanie podlegało obowiązkowemu badaniu, podział wyniku finansowego nastąpił po zatwierdzeniu sprawozdania, a zatwierdzenie to zostało poprzedzone wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami?
7. Czy spółka dokonała podziału zysku lub pokrycia straty na podstawie uchwały podjętej przez wspólników, w której wskazano na co powinien zostać przeznaczony wypracowany zysk?
CZASOPISMA - artykuły powiązane tematycznie

Rozliczenie wyniku finansowego za rok obrotowy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (559) z dnia 1.04.2022, strona 35

Przekazanie zysku za 2021 r. na podwyższenie kapitału zapasowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 16 (1131) z dnia 1.06.2022, strona 68

Wypłata w 2022 r. zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. powiększonej o środki pochodzące z kapitałów rezerwowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1127) z dnia 20.04.2022, strona 67

Przeznaczenie zysku spółki z o.o. na wypłatę dywidendy wspólnikom

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (569) z dnia 1.09.2022, strona 31

Dywidenda/zaliczka na dywidendę wypłacona przez spółkę opodatkowaną estońskim CIT - wybrane zagadnienia

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 21 (1136) z dnia 20.07.2022, strona 21

Księgowe ujęcie zmian w kapitale - ewidencja i prezentacja w bilansie wybranych operacji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (548) z dnia 20.10.2021, strona 32

Obowiązki po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (568) z dnia 20.08.2022, strona 6

Konsekwencje niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (570) z dnia 20.09.2022, strona 4

Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2020 r. - ujęcie tabelaryczne

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (1107) z dnia 1.10.2021, strona 4

Otrzymanie dywidendy z tytułu posiadanych akcji

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1129) z dnia 10.05.2022, strona 66

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.